नाशिकच्या दारणा नदीच्या पुलावरून तरुणाचा आत्महत्येचा प्रयत्न, पुलावरून उडी मारतानाची दृश्य कैद

<p>नाशिकच्या दारणा नदीच्या पुलावरून तरुणाचा आत्महत्येचा प्रयत्न, पुलावरून उडी मारतानाची दृश्य कैद</p>