नाशिकच्या पर्यटन स्थळांवर बंदी, 32 पर्यटन स्थळांवर चोख बंदोबस्त,मोठ्या प्रमाणत गर्दी झाल्याने निर्णय

<p>नाशिकच्या पर्यटन स्थळांवर बंदी, 32 पर्यटन स्थळांवर चोख बंदोबस्त,मोठ्या प्रमाणत गर्दी झाल्याने निर्णय</p>