नाशिकमध्ये बाजारात प्रवेशासाठी पाच रुपयांची पावती फाडण्याचा निर्णय मागे, नि:शुल्क पास मिळणार

<p>नाशिकमध्ये बाजारात प्रवेशासाठी पाच रुपयांची पावती फाडण्याचा निर्णय मागे, नि:शुल्क पास मिळणार</p>