नाशिकमध्ये विमानात बॉम्ब असल्याच्या अफवेनं प्रवाशांना मनस्ताप, तिकिटावरून एका प्रवाशाचा खोडसाळपणा

<p>नाशिकमध्ये विमानात बॉम्ब असल्याच्या अफवेनं प्रवाशांना मनस्ताप, तिकिटावरून एका प्रवाशाचा खोडसाळपणा</p>