माकडासोबत सेल्फी काढणं पडलं महागात; मोबाईल हिसकावून माकडाचं स्वत:चंच फोटोसेशन

माकडासोबत सेल्फी काढणं पडलं महागात; मोबाईल हिसकावून माकडाचं स्वत:चंच फोटोसेशन