शनी आमावास्या | शनीशिंगणापूरच्या मंदिरात चौथऱ्यावर फुलांची सजावट, नस्तनपूरलाही द्राक्षांची आरास

<p>शनी आमावास्या | शनीशिंगणापूरच्या मंदिरात चौथऱ्यावर फुलांची सजावट, नस्तनपूरलाही द्राक्षांची आरास&nbsp;</p>