8 वर्षांची असताना पाकिस्तानात गेली; भारतात परत आणल्यानंतर आईवडिलांचा शोध सुरु, मुकबधीर गीताची कहाणी

8 वर्षांची असताना पाकिस्तानात गेली; भारतात परत आणल्यानंतर आईवडिलांचा शोध सुरु, मुकबधीर गीताची कहाणी