ABP Majha Diwali Magazine Ank : ABP माझाच्या पहिल्या दिवाळी अंकाचं प्रकाशन सोहळा

<p>ABP Majha चा प्रेक्षकांसाठी खास साहित्य फराळ, पहिल्या दिवाळी अंकाचं प्रकाशन, मान्यवरांच्या लेखांची मेजवानी...</p>