Be Positive वय 88, HRCT Score 25, त्यात मधुमेह, तरीही नाफेडच्या चांगदेवराव होळकरांनी कोरोनाला हरवलं!

<p>वय 88, HRCT Score 25, त्यात मधुमेह, तरीही नाफेडच्या चांगदेवराव होळकरांनी कोरोनाला हरवलं!</p>