Coronavirus | बाजारातील गर्दी रोखण्यासाठी पावतीचा नियम, मात्र पावतीसाठीच नाशिककरांची गर्दी

<p>Coronavirus | बाजारातील गर्दी रोखण्यासाठी पावतीचा नियम, मात्र पावतीसाठीच नाशिककरांची गर्दी</p>