Farmer Issue | शेतकऱ्यांचे 44 कोटी 47 लाख थकीत; बांधावरुन माल उचलला, पैसे दिले नाहीत

Farmer Issue | शेतकऱ्यांचे 44 कोटी 47 लाख थकीत; बांधावरुन माल उचलला, पैसे दिले नाहीत