Nashik : आवाजाची मर्यादा सर्वांना पाळावी लागणार, सप्तशृंग देवस्थानालाही आवाजाचे निर्बंध

<p>आवाजाची मर्यादा सर्वांना पाळावी लागणार, सप्तशृंग देवस्थानालाही आवाजाचे निर्बंध. त्र्यंबकेश्वर मंदिरालाही आवाजाचे निर्बंध.&nbsp;</p>