Nashik : क्षमतेपेक्षा अधिक माल भरल्यानं Tempo ची पुढील चाक हवेत, अतीवजनामुळे टेम्पोला अपघात

<p>Nashik : क्षमतेपेक्षा अधिक माल भरल्यानं Tempo ची पुढील चाक हवेत, अतीवजनामुळे टेम्पोला अपघात. सुदैवाने स्थानिकांच्या मदतीने चालक बचावला.&nbsp;</p>