Nashik | जात प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांच्या रांगा, समाज कल्या कार्यालयात विद्यार्थी, पालकांची गर्दी

Nashik | जात प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांच्या रांगा, समाज कल्या कार्यालयात विद्यार्थी, पालकांची गर्दी