Nashik : निधन झालेल्या श्वानाचा तेरावा, 60 श्वान आणि 10 गायींना अन्नदान : ABP Majha

<p>Nashik मध्ये निधन झालेल्या श्वानाचा तेरावा करण्यात आला. तेरावात 60 श्वान आणि 10 गायींना अन्नदान करण्यात आले.&nbsp;</p>