Nashik : संत निवृत्तीनाथांच्या पालखीचं आज प्रस्थान, त्र्यंबकनगरीत मोठ्या संख्येने वारकरी दाखल

<p>Nashik : संत निवृत्तीनाथांच्या पालखीचं आज प्रस्थान, त्र्यंबकनगरीत मोठ्या संख्येने वारकरी दाखल&nbsp;</p>