Nashik Corona : अवाजवी बिल आकारणी करणाऱ्या रुग्णालयांना टाळं ठोकणार; नाशिकच्या महापौरांचा इशारा

<p>Nashik Corona : अवाजवी बिल आकारणी करणाऱ्या रुग्णालयांना टाळं ठोकणार; नाशिकच्या महापौरांचा इशारा</p>