Nashik : “Petrol – Diesel चेही दर कमी व्हावेत” अशी नागरिकांची मागणी, CNG चे दर कमी झाल्याचं समाधान

<p>"Petrol - Diesel चेही दर कमी व्हावेत" अशी नागरिकांची मागणी, CNG चे दर कमी झाल्याचं समाधान. व्हॅट कमी केल्यानं CNG च्या किमतीत घट.</p>