Nashik Ventilator : नाशिकमध्ये पीएम केअर फंडमधून मिळालेले 60 व्हेंटिलेटर धूळखात पडून

<p>Nashik Ventilator : नाशिकमध्ये पीएम केअर फंडमधून मिळालेले 60 व्हेंटिलेटर धूळखात पडून</p>

Nashik Ventilator : नाशिकमध्ये पीएम केअर फंडमधून मिळालेले 60 व्हेंटिलेटर धूळखात पडून

<p>Nashik Ventilator : नाशिकमध्ये पीएम केअर फंडमधून मिळालेले 60 व्हेंटिलेटर धूळखात पडून</p>