PHOTO : गुलाबी थंडी, धुक्याची चादर अन् साहित्याची मेजवानी, नाशिकमधलं भन्नाट वातावरण