PHOTO : प्रसिद्ध सोमेश्वर धबधब्याचे पाणी प्रदूषित, पाणी गोदापात्रात सोडत असल्याचा नाशिककरांचा आरोप