PhotoGallery : परीक्षा, मेहनत अन् आता सेवेत…! महाराष्ट्र पोलीस प्रबोधिनीचा दीक्षांत समारंभ, पहा नेत्रदीपक फोटो