Remedisivir Injection | रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या बाटलीवर आता रुग्णाचं नाव

<p>नाशिकमध्ये इंजेक्शनचा तुटवडा आणि त्यातूनच होणारा काळाबाजार रोखण्यासाठी घेतला महत्त्वाचा निर्णय़&nbsp;</p>