Shirdi Devotees Crowd : सलग सुट्ट्यांमुळे साईनगरी शिर्डी दुमदुमली, दर्शनासाठी मोठी गर्दी

<p>सलग आलेल्या सुट्टयांमुळे शिर्डीत भाविकांची मोठी गर्दी, दर्शनासाठी सकाळपासूनच भाविकांच्या रांगा.</p>