नाशिक मध्ये चार हजार रेमडेसिव्हीरचा साठा;

जिल्हा प्रशासनाकडून भरारी पथकाद्वारे तपासणी सुरू

संदर्भ – दैनिक सकाळ

Leave a Reply