Vinayak Mete On OBC Reservation : ओबीसी समाजावर राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे अन्याय झाला ABP Majha

<p>Vinayak Mete On OBC Reservation : ओबीसी समाजावर राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे अन्याय झाला ABP Majha</p>